Кредит, амортизація

Кредит, амортизація

RoopZaRoop

  Кредит - відповідальне рішення підприємця, що може дати як поштовх до розвитку, так і причину неприємних наслідків. Тому рішення брати кредит надважливо розраховувати наперед. Треба відразу розглядати найкращий і найгірший сценарії щодо джерел виплат по кредиту. Але бізнес переважно пов'язаний із ризиком. Тому правильні розрахунки допоможуть цей ризик зменшити.

   При кредитуванні маємо визначений наперед план виплат і тому досить легко вирахувати складову кредиту у вартості хвилини роботи обладнання на яке брали кредит. Важливо, як і у розрахунках попередніх статей витрат, враховувати планове середнє навантаження щоб максимально збільшити шанси на вчасну виплату, або у випадку 100% навантаження достроково погасити кредит.

   Як варіант, статтю Кредит можна розглядати як власну позику чи інвестицію особистих коштів. 

   Гроші повинні працювати і приносити прибуток. Через ризик неповернення вкладених грошей потрібно інвестувати у різні напрямки діяльності чи різне обладання. Це, хоч і зменшить прибутки, але зробить їх більш стабільними і менш ризикованими. Аналіз бізнеспланів та ринків збуту дозволить краще оцінити і зменшити ризики при прийнятті рішення про кредит.

   Амортизація - розуміння підприємцем того, що обладнання працює лише певний обмежений час, і за цей час воно буде потребувати поточних ремонтів та обслуговування, а згодом це обладнання потрібно буде замінити на нове. Обладнання у процесі роботи буде старіти і знецінюватися. Відповідно вартість при потребі продажу буде з часом зменшуватися. Для компенсації цих втрат підприємець створює фонд амортизації.

   У кращому разі фонд амортизації дозволяє закріпити набутий розвиток підприємства у вигляді суми залишкової вартості обладнання і накопиченого фонду амортизації.
Зазвичай накопичена сума амортизації дає можливість підтримувати обладнання у робочому стані, виконувати поточні і капітальні ремонти, можливо навіть замінювати обладнання на нове.
У разі гіршого сценарію - браку завантаження обладнання чи процесу у який були інвестовані кошти, фонд амортизації може стати додатковим ресурсом для повернення кредиту і, відповідно - виживння підриємства.

   Треба знати ресурс роботи обладнання (отримати таку інформацію можна від виробника обладнання). Потім визначити (зробити прогноз) скільки часу має працювати обладнання до виробітку ресурсу. 

   Розглянемо варіант частини таблиці бізнес-плану по статтях Кредит і Амортизація. 

   Kredyt Amortyzacia

   Змінюючи значення в таблиці, що позначені зеленим кольором можна моделювати можливі ситуації і бачити результат виражений у грошах на вибрану одиницю часу.

   Кожна стаття витрат у загальному бізнесплані складає частину вартості хвилини роботи однієї операції що створює продукт і його загальну вартість.

 

Використано фрагмент кадру з фільму "За двома зайцями".
"- Пиши вексель, Рупь - за рупь."